Over Caesar Groep

De Caesar Groep is een Nederlandse IT-dienstverlener, vanaf 1993 actief. Het bedrijf is  opgericht door rasondernemer Hans van der Kooij, die ook nu nog algemeen directeur is.  Kernactiviteiten zijn detachering, projecten, applicatiebeheer en consultancy. Het bedrijf is financieel meer dan gezond.

 

Onder de Caesar Groep vallen drie formules voor IT-dienstverlening die elk een ander marktsegment bedienen.

  • Caesar Experts (tijdelijke capaciteit met hoge klanttevredenheid)
  • Caesar Tenders (kwaliteit en goede prijs bij tijdelijke inzet IT-capaciteit voor mantelleveranciers)
  • Garansys (gegarandeerde resultaten in IT)

Onze visie

De Caesar Groep levert gespecialiseerde diensten, waarmee een klant zijn rendement kan verhogen, of zijn kosten kan verlagen. Al onze diensten zijn gefocust op een beter rendement. In de visie van Caesar wordt dit ook bevestigd: De rol van ICT binnen een organisatie valt te allen tijde te rangschikken onder lasten en/of lusten. De Caesar Groep is er in haar dienstverlening op gericht deze lasten te verlichten en de lusten in samenwerking met opdrachtgevers te creëren of te verhogen. Dit doet zij middels het inbrengen van kennis, het verbeteren van processen en het realiseren van systemen bij de klant in combinatie met innovatiekracht.

Caesar Groep Service Profit Chain


De Caesar Groep is een dienstverlenende organisatie waarin de medewerkers bepalend zijn voor de kwaliteit van onze dienstverlening naar klanten, wat weerspiegelt wordt in de Caesar service proft chain (zie afbeelding, bron Heskett). Ons denken is gestart bij het in dienst nemen van uitstekende mensen, die zorgen voor kwalitatieve diensten bij onze klanten. Ons bestaansrecht ontlenen we vervolgens volledig aan de tevredenheid van onze klanten en hun loyaliteit naar ons toe.
 
Onze holistische benadering is gebaseerd op continuïteit en verantwoord duurzaam ondernemen. We zijn ons er van bewust, dat de functie die we vandaag voor onze klanten vervullen, door maatschappelijke ontwikkelingen kan veranderen. Dat is dan ook de reden dat we graag onderdeel van de maatschappij willen zijn en ons willen blijven ontwikkelen ten goede van onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij waarin we leven.

 

Kenmerkend momenteel is dat veranderingen sneller en sneller gaan. Caesar heeft daar op geanticipeerd door in de organisatie met zelfsturende teams te gaan werken (van 5 tot 15 medewerkers), waarbij een team slagvaardig inspeelt op de behoeften van de klant en daarmee probeert sneller en beter de doelstellingen van de klant te realiseren.

Linkedin Group Caesar Groep
;